Kraj rata

Budući da se bližio kraj njegovom vladanju nad ovim provincijama Cezar je požurio rat pobednicki privesti kraju. Sa druge strane, posle odlaska Vercingetoriksa, Gali više nisu imali središnju figuru koja bi mogla nametnuti se kao ratni vođa. Galske poglavice, umorni od rata, koje je Cezar pridobio slatkorečivim obećanjima i bogatim darovima, odlučile su prihvatiti rimsku vlast.

Bilans rata je bio katastrofalan po Gale. Njihova zemlja je bila toliko iscrpljena, plemena toliko proređena, da je čitava provincija bila vojno osigurana već u 50. godini p.n.e . i to u tolikoj meri da je ostala potpuno mirna još i za vrijeme rimskog građanskog rata između Cezara i Pompeja. U ovom ratu Cezar je uspešno koristio protiv svog rivala Pompeja vojne odrede očvrsle u borbama protiv Gala.

Desetkovano stanovništvo Galije brzo je romanizovano, a Galija je postala jedna od najznačajnijih rimskih provincija u kojoj se galo-rimska kultura očuvala i posle pada Zapadnog Rimskog Carstva u 5. veku nove ere.