Veliki galski ustanak

Galski ustanak pod Vercingetoriksom

Veliki galski ustanak, koji je ugrozio planove Cezarovih osvajanja, izbio je u Cenabumu (današnji Orlean). Grad su na juriš zauzeli Kornuti koji su za svog vođu uzdigli mladog poglavara Arverna, Vercingetoriksa, koji je odmah pokušao izolovati rimske jedinice u njihovim obližnjim zimovnicama. Da bi to sprečio Cezar je po snegom zavejanim planinskim prevojima doveo nove snage i ponovo osvojio Cenabum. Tada Gali prelaze na novu, gerilsku taktiku. Umesto sukoba s bolje opremljenim i odlično uvežbanim rimskim legijama na otvorenom polju, Vercingetoriks se odlučio napasti razvučene rimske krajnje crte. Tek pošto je nakon ogorčene borbe za Avarikum Cezar uspeo 52. p.n.e. osvojiti ovaj strateški važan grad, rimska vojska je mogla ponovo preći u ofanzivu. Najbolji Cezarov vojskovođa, Tit Labijen, dobio je zadatak na sebe privući pažnju galskih snaga, dok bi Cezar napao Arverne. Umesto očekivane pobedeRimljani su doživeli gotovo katastrofalni poraz u bitci kod Gergovije,nakon čega su se i druga galska plemena, do tada rimski saveznici (kao npr. Edui) priključila ustanicima.

Tek u ovakvoj situaciji do punog izraza je došao Cezarov vojnički genije. Umesto povući se i Galiju prepustiti njenoj sudbini, Cezar kreće u kontranapad i u bitci kod današnjeg Dijona na Armankonu porazio je Vercingetoriksa. I tada galski vođa čini svoju fatalnu grešku, koju ni do danas istoricari nisu uspeli objasniti. Umesto da je nastavio s brzim manevrima u susret svojim pomoćnim jedinicama, odlučio je zatvoriti se utvrđavu Aleziju. Cezar je brzo reagovao i oko utvrđenja postavio dva prstena svojih snaga: jedan koji je trebao spriječiti Gale napustiti grad i, drugi, koji je onemogućavao pojačanje probiti se do Vercingetoriksa. Budući da nisu uspeli probiti se do grada, Gali su se uskoro povukli prepuštajući svoju izgladnelu i izmučenu braću u Aleziji njihovoj daljoj sudbini. Krajem septmenra 52. p.n.e . Vercingetoriks se predao. Kao ratni plen Vercingetoriks je odveden u Rim i posle suđenja u Cezarovom trijumfu javno pogubljen.